Thursday, November 15, 2007

บัญชีกองทุนต่างๆ ของวัดถ้ำขวัญเมือง

ชื่อบัญชีธนาคารกองทุนต่างๆ ของวัดถ้ำขวัญเมือง

บัญชีสังฆทาน(ค่าน้ำ ค่าไฟ และปัจจัย4)
ชื่อบัญชี วัดถ้ำขวัญเมือง
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวี
ปะเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 446-0-15786-2

กองงทุนกรรมฐาน
ชื่อบัญชี วัดถ้ำขวัญเมือง
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวี
ปะเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 446-0-32606-1

กองทุนบูรณะพระเจดีย์และอุโบสถ
ชื่อบัญชี วัดถ้ำขวัญเมือง
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวี
ปะเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 446-0-20046-4

สงฆ์อาพาธ
ชื่อบัญชี วัดถ้ำขวัญเมือง
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวี
ปะเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 446-0-24464-5

เทปธรรมะ
ชื่อบัญชี วัดถ้ำขวัญเมือง
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวี
ปะเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 446-0-22441-5

กองทุนการศึกษาหลวงพ่อสรวง
ชื่อบัญชี วัดถ้ำขวัญเมือง
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวี
ปะเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 446-0-29493-9

อาคารสังฆภัตตาหาร
ชื่อบัญชี วัดถ้ำขวัญเมือง
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวี
ปะเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 446-0-31042-0


ที่ดิน
ชื่อบัญชี วัดถ้ำขวัญเมือง
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวี
ปะเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 446-0-22633-7

กองทุนน้ำมันรถ
ชื่อบัญชี วัดถ้ำขวัญเมือง
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวี
ปะเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 446-0-37514-2

กองทุนกิจกรรมวัดถ้ำขวัญเมือง
ชื่อบัญชี วัดถ้ำขวัญเมือง
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวี
ปะเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 446-0-37514-2

มูลนิธิขวัญเมืองเรืองรอง
ชื่อบัญชี วัดถ้ำขวัญเมือง
ธนาคารกรุงเทพ สาขาสวี
ปะเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 446-0-32505-5


หมายเหตุ : เมื่อโอนปัจจัยเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนมาที่เบอร์
แฟกซ์อัตโนมัติ 077-532-112, 077-531-100, 077-532-100
หรือ แม่ชีสุปริญญา (เชอรี่) มือถือ 081-373-0780


กรุณาแจ้งชื่อ และที่อยู่ของท่าน มาพร้อมแฟกซ์หลักฐานการโอนปัจจัย เพื่อใช้ในการจัดส่งใบอนุโมทนาบัตร กลับไปยังท่านได้อย่างถูกต้อง