Monday, December 10, 2012

ปฏิทินวันพระ 2556

ปฏิทินวันพระ 2556
ปฏิทินตรวจสอบวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันพระปกติ ประจําปี พุทธศักราช 2556
ดาว์โหลดที่นี่

 
http://www.dra.go.th/download/article/article_20120806155358.pdf

Saturday, November 10, 2012

25 พ.ย.55 ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี งานทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างพระอุโบสถ


บุญใหญ่ 25 พฤศจิกายน 55

อาจารย์ษิริพงศ์ อัครศรียุกต์ และ มูลนิธิพิสูจน์ธรรม

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญใหญ่

ทอดกฐินสามัคคี ( เพื่อสร้างพระอุโบสถ วัดลำโพ )

ณ ที่ชุมนุมสงฆ์ วัดลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี    

     โอกาสทองของพวกเราทั้งหลายมาถึงแล้ว อ.ษิริพงศ์ อัครศรียุกต์ และมูลนิธิพิสูจน์ธรรม ขอเชิญชวนทุกท่าน จงอย่าได้ปล่อยให้โอกาสทองเช่นนี้หลุดลอยไป ด้วยการเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมเวลา ไว้ในวันที่สำคัญ คือ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งถือว่าเป็นการทำบุญใหญ่ที่สุดประจำปี เพราะเราไม่สามารถจะรู้ ได้ว่า เราจะต้องตายเมื่อไร และในปีหน้าเราจะได้มีชีวิตทำบุญอยู่หรือไม่ เพราะฉะนั้น ขอท่านทั้งหลายจงอย่าประมาท จงรีบหมั่นทำบุญให้มากในตอนที่เรายังมีกำลังกาย กำลังเงิน และกำลังศรัทธา เพราะว่าถ้ากำลังเหล่านี้หมดไป เราก็จะไม่สามารถทำบุญได้อีกแล้ว ได้แต่อยู่รอคอยวันตายเท่านั้น ฉะนั้นเมื่อเรามีกำลังทั้งหลายอยู่ จงรีบทำบุญอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ก็เพื่ออนาคตที่ยาวไกลที่จะต้องพบกับความสุข ความเจริญ และความสำเร็จไปชั่วกาลนานของพวกเราทุกคนนั่นเอง


     และถ้าท่านพลาดโอกาสทองแห่งบุญใหญ่ในครั้งนี้แล้ว แม้ท่านจะมีเงินมากมายมหาศาล ร่ำรวยที่สุดในโลกอย่างบิลล์เกต แล้วเปิดโรงทานเลี้ยงคนทั่วทั้งโลกซึ่งมีหลายพันล้านคน ด้วยข้าวปลาอาหารเป็นเวลาต่อเนื่องเป็นนับพันปี บุญทั้งหมดก็ไม่สามารถที่จะเทียบได้เลย กับบุญใหญ่ครั้งนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น


     การทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ ที่พวกเราสามารถทำบุญเพียงครั้งนี้ครั้งเดียว แต่เราจะได้บุญสูงสุดในปัจจัยทั้ง 4 อย่าง คือ


1. บุญสูงสุดด้านอาหาร คือ การทำบุญสังฆทาน

     แม้เราจะตักบาตรพระตอนเช้าทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดเสาร์, อาทิตย์ เป็นเวลา 10 ปี บุญก็ไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับบุญแห่งสังฆทานในครั้งนี้ได้เลย ดังตัวอย่างในพระไตรปิฎกที่พี่สาว “ภัทรา” ตักบาตรถวายพระทุกเช้าตั้งแต่เด็กจนกระทั่งแก่ตาย แล้วได้ไปเกิดเป็นคนรับใช้บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งมีอายุขัย 36 ล้านปี ส่วนน้องสาวได้ทำบุญก่อนตายเป็นสังฆทานอยู่เพียง 7 วัน แล้วได้ไปเกิดเป็นเทพนารีผู้ยิ่งใหญ่อยู่บนสวรรค์ชั้นนิมมานนรดีครองวิมาน อย่างยิ่งใหญ่ มีบริวารมากมายและมีอายุขัยยืนยาวถึง 2,403 ล้านปี


2. บุญสูงสุดด้านยารักษาโรค

     ในการทำบุญครั้งนี้ เราจะทำการถวายยารักษาโรคเป็นจำนวนมากร่วมกันแด่หมู่สงฆ์ทั้งวัด และเมื่อพระ 4 รูปเกิดอาพาธหรือเจ็บป่วยขึ้นมา และได้ฉันยาของพวกเราจนอาการเจ็บป่วยนั้นหาย ( โดยไม่จำเป็นต้องป่วยพร้อมกัน ) บุญสูงสุดด้านยารักษาโรคของพวกเราก็จะเกิดขึ้นทันที ซึ่งจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลาย มีพลังจิตที่เข้มแข็ง ยังผลทำให้ร่างกายของเรามีความแข็งแรงอย่างน่าอัศจรรย์ต่อไป


3. บุญสูงสุดด้านเครื่องนุ่งห่ม

     คือ การทอดผ้ากฐินสามัคคีแด่คณะสงฆ์ ซึ่งจำพรรษาในวัดเดียวกันตั้งแต่ 5 รูปขึ้นไป และถ้าพระไม่ครบ 5 รูปไม่สามารถรับกฐินได้ แม้จะนิมนต์พระจากวัดอื่นมาให้ครบ 5 รูป ก็ไม่สามารถทำได้ เพราะเป็นพระวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนานมาแล้ว และด้วยอานิสงส์ผลบุญที่มากมายมหาศาลของการถวายผ้ากฐินในครั้งที่จะถึงนี้ แม้เราจะถวายผ้าป่าสัก 100 กอง 1,000 กอง บุญก็ไม่สามารถที่จะมาเทียบกับผ้ากฐินผืนนี้ได้เลย เพราะใน 1 ปี วัดสามารถรับผ้ากฐินได้แค่เพียงครั้งเดียว


     และด้วยผลบุญที่ยิ่งใหญ่นี้ ก็จะทำ ให้พวกเราทั้งหลายได้พบกับความสุข ความเจริญไปตลอดทั้งชาตินี้และตลอดไปจนถึงชาติหน้า ซึ่งก็จะต้องไปอยู่บนสวรรค์ ใช้ชีวิตดั่งราชา ซึ่งมีความสุข ความเจริญมากกว่าอยู่บนโลกนี้หลายล้านเท่านัก และเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติ ตลอดจนยศศักดิ์ที่สูงส่ง มีผิวพรรณวรรณะผุดผ่อง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่แต่งตัวได้ถูกกาลเทศะ ดูดี ทันยุคทันสมัย จนผู้ที่ได้พบเห็นเกิดความประทับใจในการแต่งตัว และการเลือกเสื้อผ้าที่ดูดีและเข้ากันอย่างเหมาะสม มีเงินซื้อเสื้อผ้าอย่างเหลือเฟือ ซึ่งบางคนอาจจะร่ำรวย แต่ไม่สามารถใส่เสื้อผ้าดีๆ ได้ และการแต่งตัวก็ไม่ถูกกาลเทศะ ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำบุญด้วยเครื่องนุ่งห่ม เช่น การถวายผ้ากฐินมาก่อนนั่นเอง ซึ่งทั้งหมดนี้พวกเราทั้งหลายจะต้องได้อย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยเลย


4. บุญสูงสุดด้านเสนาสนะ

     ในการถวายผ้ากฐินครั้งนี้นั้น เงินที่ทางวัดได้ทั้งหมดจะถูกนำไปสร้างพระอุโบสถ นั่นหมายความว่า เงินที่พวกเราทั้งหลายที่ได้ร่วมกันถวายร่วมกับผ้ากฐินนั้น จะถูกคณะสงฆ์ยกทานของเราให้สูงขึ้นอีก ด้วยการนำเงินจำนวนนี้ไปสร้างพระอุโบสถ ซึ่งเป็นบุญสูงสุดด้านเสนาสนะ ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “ การให้อาหาร ชื่อว่าให้กำลัง การให้ที่อยู่อาศัย ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ”


     เพราะฉะนั้น การสร้างโบสถ์และวิหารนั้น จึงมีอานิสงส์ผลบุญมากมายมหาศาลเกินกว่าที่พวกเราจะสามารถจินตนาการได้ นั่นคือ ตอนเป็นมนุษย์ เราสามารถที่จะมีบ้านเป็นของตนเองได้ และจะมีชีวิตที่อยู่อย่างสบาย ครั้น ตายไปก็ไปบังเกิดในเทวโลก มีวิมานเป็นของตนเอง โดยที่เราก็จะได้เป็นเจ้าครองวิมาน มีมเหสีและชายาเป็นหมื่นเป็นแสนองค์ มีบริวารมากมายเป็นแสนๆ ล้านๆ คน มีชีวิตเป็นอยู่อย่างสุขสบาย ดูจากชายาของเรา 1 องค์ จะต้องมีเทพธิดาคอยปรนนิบัติรับใช้ถึง 700 คน นี่ยังไม่ได้พูดถึงมเหสีและตัวเราซึ่งเป็นเจ้าครองวิมาน ว่าจะต้องได้รับการปรนนิบัติรับใช้มากมายแค่ไหน


     ท่านทั้งหลายลองคิดดูเอาเองเถิด และอายุขัยของเทวดาแต่ละชาติ จะมี 9 ล้านปีบ้าง 36 ล้านปี 2,000 กว่าล้านปี ถึง 5,000 ล้านปี และเมื่อตายจากเทวดาก็จะได้เกิดมาเป็นเทวดาอีกหลายร้อยครั้ง เกิดวนเวียนอยู่บนเทวโลก แทบจะไม่ได้ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เลย และถ้าได้ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ ก็จะได้เป็นอัครอภิมหาเศรษฐี มีสมบัติไม่สามารถใช้หมดได้ จน กระทั่งถึงชาติสุดท้ายของเรา เราก็อาจจะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใด พระองค์หนึ่ง และก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพาน ซึ่งเป็นที่อยู่ที่มีความสุขอย่างบรมสุขในที่สุด


     และผู้ใดก็ตาม ที่ได้เป็นหัวหน้าพุ่มกฐิน นั่นหมายความว่าท่านได้ทำบุญด้าน “ บริวารสมบัติ ” เพิ่มอีกอย่างหนึ่ง เพราะไม่เพียงท่านจะมีสมบัติมากมายมหาศาล แต่ท่านจะมีข้าทาส บริวาร เพื่อนฝูงและคนรู้จักจำนวนมากมายที่จะคอยเกื้อหนุนท่านในอนาคต อีกทั้งเมื่อท่านไปเป็นเทวดา ท่านก็จะได้เป็นใหญ่ในหมู่เทวดาทั้งหลาย เป็นหัวหน้าของเหล่าเจ้าครองวิมานทั้งหลายอีกชั้นหนึ่ง สาเหตุที่ต้องเป็นอย่างนั้น ก็เพราะว่าท่านได้เป็นผู้นำบุญนั่นเอง


หมายเหตุ ยอดทำบุญทอดกฐินสามัคคี โดย อ.ษิริพงศ์ อัครศรียุกต์ และมูลนิธิพิสูจน์ธรรม

                พ.ศ. 2554 ณ วัดสองพี่น้องและวัดปาลิไลยวัน รวมประมาณ 1 ล้าน 9 แสนกว่าบาท

                                 (ประสบปัญหาน้ำท่วม)

                พ.ศ. 2553 ณ วัดสองพี่น้อง ประมาณ 2 ล้าน 2 แสนบาท


ผู้สนใจเข้าร่วมงานหรือผู้ที่ต้องการเป็นหัวหน้าพุ่มกฐิน ในงานทอดกฐินสามัคคีทุกท่าน กรุณาแจ้งสำรองที่นั่ง ที่


มูลนิธิพิสูจน์ธรรม

21 หมู่ 2 ซอยลำโพ ถนนสาย 345 ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

โทร. 02-961-7318, 081-808-6796, 086-978-9379 แฟ็กซ์. 02-961-7316


บัญชีกฐิน :การแต่งกาย


 วันที่ 25 พ.ย. 55                  
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเจ้าหน้าที่ฯ ทุกท่าน  :  แต่งกายด้วยเสื้อผ้าลายดอกไม้สีสันสดใส  สุภาพและทันสมัย  พร้อมตกแต่งด้วยเครื่องประดับลายดอกไม้
ทุกท่านจะได้รับอานิสงส์ผลบุญมากมายจากการแต่งกายครั้งนี้ด้วย  เนื่องจากเป็นบุญอย่างหนึ่งที่เราได้กระทำเพื่อบูชากฐินทานอันยิ่งใหญ่ซึ่ง ได้ ถวายแด่หมู่สงฆ์นั่นเอง  ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านโปรดแต่งกายให้สวยงามด้วยรูปแบบที่กำหนด

 

โปรดติดตามรายละเอียดการเข้าร่วมงานสมโภชกฐิน 24 พ.ย.

และ งานทอดกฐินสามัคคี 25 พ.ย.

เช่น กำหนดการ, ระเบียบ ฯลฯ ได้เร็วๆ นี้

Monday, October 1, 2012

หาหมอ 25 กันยายน 2555 ....หมอไม่นัดแย้ว

หมอหูไม่นัดแล้ว เพราะว่ากินยาไปก็ไม่ได้ดีขึ้น และมันก็เสียตรงสมองส่วนเกี่ยวกับการได้ยิน ดีขึ้นแค่นี้ก็ถือว่าดีมากแล้ว...ใช้ชีวิตได้ตามปกติ...แม้ข้างขวาจะได้ยินน้อยลงและยังมีเสียงดังในหูอยู่แต่ไม่มากแล้ว 
 
ส่วนหมอสมองไม่นัดแล้วเช่นกัน หายแล้ว
แง่ๆๆๆ ยังไม่ได้ถ่ายรูปกับหมอปโยธร (10 อันดับหมอหล่อเยย) >.<~ หมอไม่นัดแล้วอ่ะ ไม่ได้หาเรื่องไปเจอหมอๆ แล้ว
คิดถึงเหมือนกันนะเกือบ 2 ปีมานี้ ไปหาหมอทุกเดือน บางช่วงก็ทุกสัปดาห์