Monday, August 4, 2008

ขนมไทยเก้าพี่น้อง

เอาบุญมาฝาก ไปทำบุญสังฆทาน เลือกขนมไทยเก้าพี่น้อง ตลาดอตก
เพราะว่าอร่อย โรงงานสะอาด ปราณีต
มีขนมอะไรบ้างน้า.. ขนมชั้นกุหลาบ,เม็ดขนุน,ทองหยอด,กลีบลำดวน,เบญจมาศ,ลูกชุบ,ทองหยิบ,หน้านวล,ทองเอก,เสน่ห์จันทน์,สำปันนี,จ่ามงกุฏ รวม 12 ชนิดบุคคลควรให้ในสิ่งที่ควรให้

การเลือกให้ทานพระสุคตสรรเสริญ

คนพาลเท่านั้นที่ไม่สรรเสริญการให้ทาน

เมื่อมีจิตเลื่อมใสแล้ว ทักษิณาทาน หาชื่อว่าเป็นของน้อยไม่

บุญของผู้ให้ย่อมเจริญก้าวหน้า

ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มาก

ผู้มีปัญญาให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข

ผู้ให้อาหาร ชื่อว่าให้กำลัง
ผู้ให้ผ้า ชื่อว่าให้วรรณะ
ผุ้ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสุข
ผู้ให้ประทึปโคมไฟ ชื่อว่าให้จักษุ
ผู้ให้ที่พักอาศัย ชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ผู้ให้ธรรมทาน ชื่อว่าให้อมฤตธรรม

ผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ
ผู้ให้ของที่เลิศ ย่อมได้ของที่เลิศ
ผู้ให้ของที่ดี ย่อมได้ของที่ดี
ผู้ให้ของที่ประเสริฐ ย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
นระใดให้ของที่เลิศ ให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสริฐ
นระนั้นจะเกิด ณ ที่ใดๆ ย่อมมีอายุยืน มียศ ณ ที่นั้นๆ


ดูรูปเพิ่มที่นี่จ้า
http://picasaweb.google.com/dhammavoice

No comments: