Sunday, October 5, 2008

มาร่วมกันสร้างอุโบสถกันเถอะ
ด้วยทางคณะกรรมการ วัดหลวง บ้านลาดพร้าว หมู่6 ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันกราบอาราธนา หลวงพ่อ ชัยวัฒน์ วรธมโม (หลวงพ่อเต๋อ) มาเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวง (วัดร้างเก่า) องค์ปัจจุบัน และหลวงพ่อได้โปรดมีเมตตาเสนอให้คณะกรรมการวัดหลวง แจ้งกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดหลวง เพื่อกราบขอความเมตตาจากท่าน ได้โปรดพิจารณาอนุเคราะห์ให้ความสนับสนุนแก่วัดหลวงแห่งนี้ ซึ่งได้รับการอนุญาตจากกรมการศาสนา ให้ยกฐานะจากวัดร้างเก่า (สมัยทราวดี 1500 ปีเศษ) ขึ้นเป็นวัดที่มีภิกษุ จำพรรษา ตามประกาศ เถรสมาคม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ในปีนี้มีพระภิกษุ จำพรรษาจำนวน 6 รูป ทางวัดได้ดำเนินการพัฒนา ก่อสร้างอุโบสถ ขึ้นใหม่บนเนื้อที่อุโบสถหลังเดิม ตั้งแต่ พ.ศ 2543 เป็นเวลา 8 ปีเศษ ยังไม่แล้วเสร็จ คงก่อสร้างไปได้ประมาณ 40 - 50 เปอร์เซ็นเท่านั้น เนื่องจากเจ้าอาวาสองค์ก่อนได้มรณภาพลง การพัฒนาก่อสร้างเสนาสนต่างๆ ต้องหยุดการก่อสร้างลงซึ่งยังคงขาดแคลนทุนทรัพย์อยู่อีกเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นคณะสงฆ์และคณะกรรมการวัดหลวงจึงได้มีมติที่ประชุมให้จัดดำเนินการทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2551 ขึ้น ในวันแรม 12 ค่ำ เดือน 11 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2551 การทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้เพื่อจัดหาทุนทรัพย์มาดำเนินการก่อสร้างอุโบสถวัดหลวงแห่งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไป เพื่อไว้เป็นศาสนสมบัติในบวรพระพุทธศาสนา และใช้ในพิธีสังฆกรรมอุปสมบทบุตรหลานสืบต่อพระศาสนา สืบต่อไปชั่วกาลนานด้วยเทอญ

วัดหลวง โทรศัพท์ 08 4412 3441
ร่วมสมทบทุนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอู่ทอง เลขที่บัญชี 712-217810-5


ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.watluang.info/

No comments: