Saturday, December 27, 2008

ไปทำสังฆทานมา...ปลากระพงนึ่งมะนาว


ฉัตรเก้าชั้น
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กระแตเกาะกิ่งไม้

No comments: