Wednesday, February 18, 2009

ขอเชิญร่วมมหากุศลบูรณะปิดทองคำและบูรณะเพิ่มทองคำยอดฉัตรทองคำพระบรมธาตุช่อแฮ

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านรวมทำบุญบูรณะปิดทองคำองค์พระบรมธาตุช่อแฮ และบูรณะเพิ่มทองคำยอดฉัตรทองคำพระบรมธาตุช่อแฮ

วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เลขที่ 1 หมู่ที่ 11 ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่
เป็นหนึ่งในพระธาตุประจำปีเกิด 12 ราศี เป็นพระบรมธาตุประจำปีเกิดของผู้เกิดปีขาล (ปีเสือ)

โดยทางวัดได้มีบูรณะปิดทองคำพระบรมธาตุใหม่ทั้งหมด และได้อัญเชิญยอดฉัตรทองคำเดิมมาบูรณะเพิ่มทองคำและประดับพลอย

จึงขอเชิญทุกท่านได้ร่วมถวายปัจจัย ทองคำ พลอย
ได้โดยตรงกับได้ที่ วัดพระธาตุช่อแฮ
โทร. 0-5459-9209 , 0-5459-9073-4 โทรสาร 0-54633248


หรือ โอน เงินเข้าบัญชีอออมทรัพย์ ธ.ทหารไทย สาขาแพร่ ชื่อบัญชี กองทุนปิดทององค์พระธาตุช่อแฮ เลขบัญชี 354-2244-391 หรือ เลขบัญชี 354-2-12846-1

อนุโมทนาข้อมูลจาก
http://board.palungjit.com/showthread.php?t=174406

วัดพระธาตุช่อแฮ : จังหวัดแพร่

๏ พระธาตุมีแต่ครั้ง โบราณ
ปรากฏตามตำนาน กล่าวไว้
บรรพชนท่านสืบสาน บูรณะ
ปฏิสังขรณ์ให้ แพร่ล้านนาสยาม ๚

ชื่อพระธาตุช่อแฮนี้ได้มาจากชื่อผ้าแพรชั้นดีซึ่งทอมาจากสิบสองปันนา
ชาวบ้านนิยมนำมาผูกบูชาพระธาตุ

• ประวัติพระธาตุช่อแฮ

พระธาตุช่อแฮ เป็นเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น ปูชนียสถานที่ศักดิ์ศิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองแพร่มาแต่โบราณตามตำนาน กล่าวว่าขุนลัวะอ้ายก๊อมเป็นผู้สร้าง ปรากฏหลักฐานการบูรณะปฏิสังขรณ์ระหว่าง พ.ศ. ๑๘๗๙-๑๘๘๑ ในสมัยพระมหาธรรมราชา(ลิไท) เมื่อครั้งยังทรงเป็นพระมหาอุปราชครองเมืองศรีสัชนาลัย ลักษณะองค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะแบบเชียงแสนสูง ๓๓ เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ ๑๑ เมตร สร้างด้วยอิฐโบกปูน หุ้มด้วยแผ่นทองเหลือง ลงรักปิดทอง จังหวัดแพร่กำหนดให้องค์พระธาตุช่อแฮประดิษฐานบนหลังม้า เป็นตราสัญญลักษณ์ของจังหวัด

• ประวัติครูบาศรีวิชัย

นัก บุญแห่งล้านนาไทย ผู้บำเพ็ญประโยชน์ทางด้านศาสนานานัปการ กำเนิดที่บ้านปาง ต.แม่ตีน อ.ลี้จ.ลำพูน เกิดวันอังคารขึ้น ๑๑ ค่ำปีขาล พ.ศ. ๒๔๒๑ มรณะภาพเมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑ ณ วัดบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน ทางคณะกรรมการได้แบ่งอัฐิธาตุออกเป็น ๙ ส่วน ๑ ส่วนได้บรรจุไว้ที่วัดพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

เพื่อ เป็นการเทิดเกียรติคุณ น้อมรำลึกถึงพระครูบาศรีวิชัย นักบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนาไทย ที่ท่านได้ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทางภาคเหนือรวม ๑๐๙ แห่ง รวมทั้งวัดพระธาตุช่อแฮด้วย ทางวัดได้สร้างสถูปบรรจุอัฐิธาตุให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา เพื่อยึดถือพระครูบาศรีวิชัย เป็นแบบอย่างการปฏิบัติธรรมะ เพื่อจรรโลงพระศาสนาสืบต่อไป

No comments: