Thursday, August 18, 2011

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ประจำปี 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร


ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีถวายมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ ประจำปี 2554 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
กลับมาอีกครั้ง!… กับงานพิธีถวายมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ที่สามารถต้อนรับผู้ปรารถนาบุญและ ต้องการทำบุญอย่างถูกต้องตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้ ได้กว่าสามพันคนเป็นประจำทุกปี ทุกท่านจะได้ร่วมกันน้อมถวายอาหารชั้นเลิศเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางมูลนิธิพิสูจน์ธรรมได้คัดสรรอาหารคาวหวานแต่ละชนิดจากแหล่งที่ดีที่ สุดในโลก พร้อมกับการประดับตกแต่งอาหารอย่างละเอียดงดงาม อีกทั้งยังมีพิธีบูชาทานอย่างยิ่งใหญ่ด้วยขบวนผู้แต่งกายชุดเทวดานางฟ้าที่ สวยสดงดงาม พร้อมด้วยการต้อนรับและการบูชาหมู่สงฆ์อย่างสุดปราณีตตามแบบสมัยพุทธกาล ความประทับใจที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้จะตราตรึงอยู่ในความทรงจำของท่านไป อีกนานแสนนาน

ผู้ที่ศึกษาธรรมะมาเป็นอย่างดี จะทราบถึงความยิ่งใหญ่ของบุญแห่งการถวายสังฆทาน โปรดคลิกข้อความด้านล่าง เพื่ออ่านต่อในหัวข้อที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

 • อยากทำบุญกับพระอรหันต์จะทำอย่างไร ท่านจะได้รู้วิธีการถวายทานที่ได้บุญเทียบเท่ากับการถวายแด่พระอรหันต์ โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องเสาะแสวงหาพระอรหันต์อีกต่อไป
 • วิธีการถวายสังฆทานที่ถูกต้อง เพราะ การถวายสังฆทานที่ไม่ถูกต้อง นอกจากจะได้บุญน้อยแล้ว ยังทำให้ตายแล้วกลายเป็นเปรตได้อีกด้วย จึงเป็นเรื่องที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมพิธีถวายมหาสังฆทาน

 1. ต้องเป็นผู้ปรารถนาบุญ และต้องการทำบุญอย่างถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎกฉบับหลวงของไทย
 2. ต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของงานได้

กฎระเบียบที่สำคัญ ได้แก่

 1. การลงทะเบียนหน้างาน: ขอให้ท่านมาลงทะเบียนก่อนเวลา เพราะท่านที่มาถึงงานหลังเวลา 09.00 น. ไม่ว่าจะสำรองที่นั่งล่วงหน้าแล้วหรือไม่ จะถูกพิจารณาให้นั่งในโซนหลังสุด
 2. การแต่งกาย: แต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยสวมเสื้อมูลนิธิพิสูจน์ธรรม หรือเสื้อสีขาว หรือชุดสุภาพ งดการนุ่งสั้น
 3. ในขณะที่มีพิธีสงฆ์ และช่วงที่ท่านอาจารย์ษิริพงศ์ อัครศรียุกต์ขึ้นกล่าว
 • ห้ามพูดคุยกับบุคคลข้างเคียงโดยเด็ดขาด
 • ปิดเสียงโทรศัพท์และงดการใช้โทรศัพท์ทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย การส่งข้อความ และการใช้งาน Smart Phone ทุกรูปแบบ เช่น การใช้งานอินเตอร์เน็ต การถ่ายภาพ การเล่นเกมส์ ฯลฯ
 • งดการถ่ายภาพ/ถ่ายวีดีโอ และบันทึกเสียงในช่วงดังกล่าว เนื่องจากเป็นการรบกวนผู้อื่น
 • นั่งอย่างสุภาพเรียบร้อย ไม่นั่งไขว่ห้าง หรือแกว่งเท้า

4. ช่วงที่มีการแบ่งบุญ

 • ท่านสามารถโทรศัพท์หาคนรู้จักของท่าน เพื่อรับฟังการแบ่งบุญพร้อมๆ กันได้ โดยเมื่อมีผู้รับสายแล้วให้ท่านหยุดการพูดคุยทันที และงดใช้การเปิดลำโพงโทรศัพท์ (Loud Speaker) โดยเด็ดขาด เพื่อไม่เป็นการรบกวนผู้อี่น

หมายเหตุ: สมาชิกมูลนิธิพิสูจน์ธรรมที่มีบัตรประจำตัวแล้ว โปรดติดบัตรของท่านเพื่อมาร่วมในงาน

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนในงาน

 1. การนำอาหารมาร่วมถวายทาน (ควรมาถึงงานในระหว่างเวลา 07.00 น. – 08.00 น.)
 • โปรดนำภาชนะมาเอง เนื่องจากมูลนิธิฯ มีภาชนะไม่เพียงพอแก่ผู้ร่วมบุญทุกท่าน และเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว โปรดนำภาชนะของท่านมาทำความสะอาด และนำกลับด้วยตนเอง โดยที่ทางมูลนิธิฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือการสูญหายของภาชนะของท่าน
 • โปรดจัดอาหารใส่ภาชนะด้วยตนเองและซีลพลาสติกปิดอาหารอย่างเรียบร้อย ภายในบริเวณที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ให้ และโปรดรักษาความสะอาดของสถานที่ หรือเพื่อความสะดวก ควรจัดอาหารและตกแต่งให้สวยงามมาจากที่บ้าน
 • เพื่อบุญแห่งการถวายทานอย่างปราณีตของท่าน โปรดจัดและตกแต่งถาดอาหารของท่านอย่างสวยสดงดงาม

คลิกเพื่อชมตัวอย่างการประดับตกแต่งอาหาร

 • นำอาหารที่จัดเตรียมแล้ว มาวางในจุดที่มูลนิธิฯ กำหนด เพื่อรอการประเคน โดยจะต้องจัดเตรียมให้เสร็จเรียบร้อยก่อน 09.00 น.

2. การรับประทานอาหารกลางวัน

 • กรุณาเข้าคิวตักอาหารด้วยตนเอง เนื่องจากท่านจะได้ตักอาหารให้เพียงพอแก่การรับประทานของท่าน และไม่ควรตักเผื่อผู้อื่น
 • ไม่อนุญาตให้ผู้มาร่วมงานตักอาหารใส่ถุงหรือภาชนะส่วนตัวโดยเด็ดขาด ยกเว้นเจ้าหน้าที่จะประกาศเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

** หมายเหตุ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบ จะถูกพิจารณาให้ย้ายโซนที่นั่ง หรือให้อยู่ภายนอกงาน

กำหนดการพิธีถวายมหาสังฆทาน

07.00 น. – 08.45 น. ลงทะเบียนหน้างาน

08.45 น. – 09.15 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และอาจารย์ษิริพงศ์ อัครศรียุกต์ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

09.15 น. – 11.00 น. พิธีถวายมหาสังฆทาน

11.00 น. – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

12.30 น. – 14.00 น. อาจารย์ษิริพงศ์ อัครศรียุกต์ ประธานในพิธี กล่าวปิดงาน และพิธีแบ่งบุญอันยิ่งใหญ่

เสร็จสิ้นพิธี

การสำรองที่นั่งล่วงหน้า

ท่านที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า และมาติดต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนด้วยตนเองภายในเวลา 09.00 น. จะได้รับสิทธิให้นั่งในโซนหน้าของงาน โดยเรียงลำดับที่นั่งตามลำดับการผ่านประตูเข้างาน

กำหนดรับสำรองที่นั่งล่วงหน้า: ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554

จำนวนที่นั่งในงาน: 3,000 ที่นั่ง

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง:

1. เข้ามาที่ http://siripong.net แล้วคลิกที่หัวข้อ “ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้า” เพื่อร่วมงานถวายมหาสังฆทาน’ 54 (โปรดอ่านกฎระเบียบและข้อแนะนำในการปฏิบัติตนในงานก่อน)

2. พิมพ์ชื่อและนามสกุลที่ถูกต้องตามบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน พร้อมทั้งเบอร์ติดต่อและอีเมลล์ ลงในแบบฟอร์ม

3.เมื่อกดปุ่ม “ส่งข้อมูล” แล้ว โปรดตรวจชื่อและนามสกุล (ย่อ) ของท่านในตารางรายชื่อในวันถัดไป และจดหมายเลขอ้างอิง Ref.xxxx ซึ่งทุกท่านจะต้องใช้ควบคู่กับบัตรประชาชน เพื่อมาลงทะเบียนและรับบัตรหน้างาน

การแสดงผลตารางรายชื่อ

 • ท่านที่ส่งข้อมูลในระหว่าง 00.01 น. ถึง 24.00 น. ของวันนี้ ท่านสามารถตรวจรายชื่อของท่านในเวลา 10.00 น.ของวันรุ่งขึ้น
 • การส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่นใช้ภาษาอังกฤษ หรือชื่อเล่นในการสำรองที่นั่ง ระบบจะไม่ทำการบันทึกชื่อดังกล่าวและจะไม่แสดงผลในตารางรายชื่ออีกด้วย
 • กรณีที่ท่านหารายชื่อของตนเองไม่พบ กรุณาแจ้งร้องเรียนเข้ามาที่ช่อง Comment ที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้านี้ และรอการตอบกลับ โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลซ้ำอีกครั้ง และกรุณาแจ้งร้องเรียนภายใน 2 วัน นับจากวันที่ท่านส่งข้อมูลสำรองที่นั่ง หากเลยกำหนดแล้ว ระบบจะไม่รับผิดชอบข้อมูลที่สูญหายของท่าน และท่านจะไม่สามารถร้องเรียนได้อีก

** หมายเหตุ

 • โปรดแจ้งชื่อของผู้ที่สามารถมาร่วมงานได้จริงเท่านั้น !
 • เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี และผู้ปกครองของเด็กทุกท่าน จะถูกจัดให้นั่งในโซนที่นั่งส่วนหลังเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยของพิธี
 • สำหรับงานมหาสังฆทานในครั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ งดการรับสำรองที่นั่ง และงดการรับตรวจสอบรายชื่อผู้สำรองที่นั่ง ทั้งทางโทรศัพท์ ,แฟ็กซ์ และอีเมลล์
 • สำหรับท่านที่ไม่สะดวกในการสำรองที่นั่งทางอินเตอร์เน็ต ทางมูลนิธิพิสูจน์ธรรมจะอำนวยความสะดวกแก่ท่าน โดยให้ท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนมาให้เจ้าหน้าที่เพื่อช่วยกรอกข้อมูลทาง อินเตอร์เน็ตให้แก่ท่าน ในวันเสาร์ ที่มูลนิธิพิสูจน์ธรรม
 • กรณีที่ท่านต้องการแจ้งยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดระบุชื่อและนามสกุลท่านลงในช่อง Comment ที่อยู่ด้านล่างสุดของหน้านี้ และระบุด้วยว่า ” แจ้งยกเลิกการสำรองที่นั่ง” หมดเขตการแจ้งยกเลิก 31 ส.ค. นี้

ขั้นตอนการลงทะเบียนหน้างาน

สำหรับผู้ที่แจ้งชื่อ-นามสกุลเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าแล้ว

 1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนของ ท่านแก่เจ้าหน้าที่โต๊ะลงทะเบียน (ไม่สามารถใช้บัตรอื่น ยื่นแทนบัตรประจำตัวประชาชนได้)พร้อมแจ้งหมายเลขอ้างอิงของท่าน (Ref.xxxx) และรับบัตรผ่านประตู (ซึ่งมิใช่หมายเลขที่นั่ง) ซึ่งจะมีเลขตรงกับหมายเลขอ้างอิงของท่าน
 2. ยื่นบัตรผ่านประตูให้กับเจ้าหน้าที่หน้าประตู ซึ่งเจ้าหน้าที่จะจัดให้ท่านนั่งในโซนหน้าตามลำดับผู้เข้างานก่อน-หลัง โดยจะไม่มีการเว้นที่ว่าง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

**หมายเหตุ ท่านควรดูตารางรายชื่อผู้สำรองที่นั่งล่วงหน้าทางเว็บไซต์และจดหมายเลขอ้างอิง (Ref.xxxx) มาจากที่บ้าน มิฉะนั้นท่านอาจได้รับการบริการที่ล่าช้า เนื่องจากท่านต้องมาตรวจสอบหมายเลขอ้างอิงของท่านที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้างานก่อนนั่นเอง

** ท่านไม่สามารถโอนสิทธิหมายเลขอ้างอิงของท่าน ให้แก่ผู้อื่นได้

สำหรับผู้ที่ไม่ได้สำรองที่นั่งล่วงหน้า

 1. รับแบบฟอร์มได้ที่เจ้าหน้าที่
 2. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วนำมาส่งให้เจ้าหน้าที่ ที่โต๊ะ “ไม่ได้สำรองที่นั่ง” และรับบัตรผ่านประตู (ซึ่งมิใช่หมายเลขที่นั่ง)
 3. ยื่นบัตรผ่านประตูให้กับเจ้าหน้าที่หน้าประตู ซึ่งเจ้าหน้าที่จะจัดให้ท่านในโซนหลัง ตามลำดับผู้เข้างานก่อน-หลัง โดยจะไม่มีการเว้นที่ว่าง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ท่านที่มาถึงหน้างานหลังเวลา 09.00 น. ไม่ว่าจะสำรองที่นั่งล่วงหน้าแล้วหรือไม่ จะถูกพิจารณาให้นั่งในที่นั่งโซนหลังสุด ขอให้ทุกท่านมาลงทะเบียนก่อนเวลา


ท่านที่ประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายมหาสังฆทานกับมูลนิธิพิสูจน์ธรรม สามารถโอนเงินเข้ามาได้ที่

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนราชพฤกษ์ (ปตท.ประดับดาว)

ชื่อบัญชี “มูลนิธิพิสูจน์ธรรม เพื่อสังฆทาน” เลขที่บัญชี 655-2-05976-8

เมื่อโอนแล้ว กรุณาแฟ๊กซ์ใบ Pay in พร้อมเขียนชื่อ-สกุล เบอร์โทร. และระบุว่า “ร่วมบุญมหาสังฆทาน 4 ก.ย.54” มาที่เบอร์ 02-961-7316 หรือส่งอีเมลล์มาที่ pisoodthampr@gmail.com

หากท่านต้องการรับใบอนุโมทนาบัตร (สำหรับยอดทำบุญ 100 บาทขึ้นไปเท่านั้น) โปรดระบุความประสงค์ลงในแฟ็กซ์หรืออีเมลล์ของท่านด้วย และมารับใบอนุโมทนาบัตรได้ที่เจ้าหน้าที่ ในช่วงหลังการรับประทานอาหารกลางวัน

ท่านที่ปรารถนาจะร่วมบุญด้วยการสมัครเป็นเจ้าหน้าที่อาสา (พิเศษ)

เพื่อช่วยงานพิธีถวายมหาสังฆทาน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่

081-808-6796 หรือ 02-961-7318

(หมดเขตรับสมัคร วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2554)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิพิสูจน์ธรรม ( จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00 – 17:00 น. )

โทร: 081-808-6796, 086-978-9379, 02-961-7318 แฟ็กซ์: 02-961-7316 pisoodthampr@gmail.com


ลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้า เพื่อร่วมพิธีถวายมหาสังฆทานประจำปี 2554

http://siripong.net/preregister/

No comments: