Monday, August 29, 2011

เรียนรู้ที่จะรับคำวิพากษ์เช่นเดียวกับคำชม เพราะคำวิพากษ์ก็เหมือนยาขม ใช้เป็นกระจกเงาสะท้อนตัวเองได้No comments: