Wednesday, March 7, 2012

นครเมืองพระ ธรรมะครองใจ เที่ยวไทยให้ถึงธรรม มาฆบูชาที่...เมืองนคร

นครเมืองพระ ธรรมะครองใจ เที่ยวไทยให้ถึงธรรม มาฆบูชาที่...เมืองนคร


เป็นที่ภาพประทับใจมาก...เทศกาลแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครฯ ด้วยประเพณีที่สืบทอดยาวนานกว่าแปดร้อยปีขบวนแห่ผ่าพระบฏที่จังหวัดนครศรีธรรมราช..ศรัทธาประชาชนล้นหลาม... งานนี้อิ่มบุญกันถ้วนหน้า^^


เป็นงานบุญที่งดงามมาก ขบวนแห่ผ้าขึ้นธาตุ ยาวเหยียด อิ่มบุญกันทั่วกัน สาธุ ๆ
บรรยากาศมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนคร ปี 54

No comments: