Sunday, March 3, 2013

โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดมหาโพธิมหาวิหาร พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย


โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดมหาโพธิมหาวิหาร พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

กองอำนวยการโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา

พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารพระนางเจ้ารำไพพรรณี ชั้น 5 เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
เวลาทำการ 09.00-16.30 น. เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร 02-280 3413-4 ต่อ 511 หรือ 091-212 5293, 091-212 5294, 091-212 5295 โทรสาร 02-280-3413-4 ต่อ 507

ท่านที่สนใจร่วมบุญมหากุศลในครั้งนี้ สามารถร่วมบริจาคได้ ดังนี้

1. ติดต่อบริจาคโดยตรง ณ กองอำนวยการ "โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา" ในเวลา 09.00-16.30 น. เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร 02-280 3413-4 ต่อ 511 หรือ 091-212 5293, 091-212 5294, 091-212 5295

2. โอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา

2.1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขามทร. พระนคร เลขบัญชี 8803500373
2.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์ เลขบัญชี 0203046033
2.3 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระจันทร์ เลขบัญชี 2243027889
2.4 ธนาคารออมสิน สาขาหน้าพระลาน เลขบัญชี 0000275438

โปรดส่งสลิปการนำเงินเข้าบัญชีมายังกองอำนวยการโครงการ หรือ FAX มาที่ 02-280 3413-4 ต่อ 507 พร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ของท่าน เพื่อโครงการจักได้จัดส่งหนังสืออนุโมทนาให้ท่านเป็นที่ระลึกต่อไป (หนังสืออนุโมทนาไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี)

หน้าเพจโครงการ “หุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ 2600 ปี”
พุทธคยา เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย
http://www.facebook.com/pages/Mahabodhi-Temple-Bodh-Gaya/472645856135705?ref=stream

No comments: