Thursday, November 13, 2008

การถวายสังฆทานที่ถูกต้อง

การถวายสังฆทานที่ถูกต้อง

การทำสังฆทานที่ไม่ถูกต้องในปัจจุบัน

ชาว พุทธในปัจจุบัน เข้าใจผิดว่าการถวายสังฆทาน คือ การนำของใส่ถังไปถวายพระหนึ่งรูปบ้าง สองรูปบ้าง แท้จริงแล้วการทำบุญแบบนั้นเป็นสังฆทานที่ผิดได้บุญต่ำ บางสิ่งอาจได้ทำบาปอีกด้วย ถ้ามีการถวายเงินแล้วพระรับกับมือหรือครอบครองเงินนั้นไว้กับตัว

การถวายสังฆทานที่ถูกต้อง

วิธีการปฎิบัติที่ถูกต้อง

1. ต้องเป็นอาหารที่พระฉันได้ในเวลานั้น และต้องถวายก่อนเที่ยงเหมือนกับการถวายภัตราหารเพลพระนั่นเอง

2. ต้องกล่าวคำถวายสังฆทาน ดังนี้ อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคันหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ (ในหัตถบาสใช้อิมานิ นอกหัตถบาสใช้เอตานิ)

3. พระตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป (ครบองค์สงฆ์) พระน้อยกว่า 4 รูป ไม่สามารถรับสังฆทานได้ เป็นบาป เพราะเป็นเพียงบุคคลเท่านั้น เมื่อพระครบ 4 รูป จึงจะถือว่าเป็นสงฆ์ จะถวายพระ 1 รูป ได้ก็ต่อเมื่อ พระรูปนั้นเป็นพระอรหันต์ เพราะท่านเองเป็นสงฆ์นั่นเอง

4. จะต้องทำการอปโลกข์สังฆทาน

หลังจากที่พระรับสังฆทานแล้ว พระรูปที่ 2 จะต้องทำการอปโลกข์สังฆทาน (คือ ประชุมสงฆ์ เพื่อทำการแบ่งปันอาหารมาตามลำดับจนถึงให้ญาติโยม) หากไม่ได้ทำการอุปโลกข์ อาหารทุกชิ้นที่เป็นของสงฆ์ ใครจะนำไปกินไม่ได้เด็ดขาด พระบางรูปจะบอกยกให้ก็กินไม่ได้ แม้แต่พระผู้รับสังฆทาน ก็จะฉันไม่ได้ ถ้าผู้ใดกินเข้าไป เมื่อตายไปแล้วต้องไปเกิดเป็นเปรตประมาณ 92 กัลป์ (1 กัลป์ คือ 6,420 ล้านปี) ดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากของชาวพุทธที่ไม่รู้ธรรมะ

คำอปโลกข์สังฆทานก็คือ ยัคเฆ ภัณเต สังโฆ ชานาตุ อะยัง ปะฐะมะ ภาโค มะหาเถรัสสะ ปาปุณาติ อะวะเสสา ภาคา อัมหากัง ปาปุณาติ

4 comments:

ธรรมะพระกรรมฐาน said...

รูปเดียวก็ได้คือเป็นตัวแทนของสงฆ์หรือสงฆ์ส่งมารับแทนครับ ส่วนคำว่าอุปโลกข์ไม่ถูกนะครับ ควรเป็น อปโลกน์จึงจะถูกต้อง ต้องศึกษาดูให้ดีก่อนบอกคนอื่นผิดก็อาจเป็นบาปได้ครับ

journey said...

ขอน้อมรับเรื่องที่เขียน อุปโลกข์ไม่ถูกต้องค่า..กลับไปแก้ไขเรียบร้อยแล้วค่าาา

ส่วนจะให้พระเพียงรูปเดียวที่เป็นตัวแทนของสงฆ์ส่งมารับแทนนั้นก็จะต้องไปประชุมพระตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป(ครบองค์สงฆ์) และลงมติกันก่อนว่าจะให้รูปใดมารับอย่างนี้ได้

หากไม่มีการประชุมสงฆ์และลงมติกันคิดว่าตนก็เป็นพระจะมารับสังฆทานนั้นไม่ได้เพราะ ตนเป็นเพียงสมมติสงฆ์ (บุคคล)เท่านั้น

สมบรูณ์ นิรนาม said...

ถ้ารับองค์เดียวให้ถวายอีกแบบ
สุทินนัง ปัตตาเมทานัง ทานังเม ปริตรสุทธิทังนิพพานังปรมังสุขขัง ข้าพเจ้าทั้งหลายยินดีในทานการให้ของขอจงสำเร็จซึ่ง อาสวักขัยสิ้นไปแห่งเครื่องดองสันดานนิพพานะปัจจะโยโหตุขออุทิศบุญกุศลส่วนนี้ให้แก่บิดามารถดาวงษาคณาญาติเจ้ากรรมนายเวรสัพพสัตทั้งหลายหากตกทุกขอให้พ้นจากทุกข์หากถึงสุขขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไปสัพเพสัตตาอะเวลาสุขาชีวิโนขอให้สัตทั้งหลายจงได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนั้นเทิอญ

สมบรูณ์ นิรนาม said...

ถ้ารับองค์เดียวให้ถวายอีกแบบ
สุทินนัง ปัตตาเมทานัง ทานังเม ปริตรสุทธิทังนิพพานังปรมังสุขขัง ข้าพเจ้าทั้งหลายยินดีในทานการให้ของขอจงสำเร็จซึ่ง อาสวักขัยสิ้นไปแห่งเครื่องดองสันดานนิพพานะปัจจะโยโหตุขออุทิศบุญกุศลส่วนนี้ให้แก่บิดามารถดาวงษาคณาญาติเจ้ากรรมนายเวรสัพพสัตทั้งหลายหากตกทุกขอให้พ้นจากทุกข์หากถึงสุขขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไปสัพเพสัตตาอะเวลาสุขาชีวิโนขอให้สัตทั้งหลายจงได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนั้นเทิอญ