Sunday, June 10, 2007

จะหาซื้อพระไตรปิฏกที่ไหนดี???


พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล 91 เล่ม

ฉบับครบ 200 ปี แห่งราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์

สถานที่ติดต่อ สำนักงานมูลนิธิมหามงกุฏราชวิทยาลัย

241 ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กทม. 10200

(อยู่ตรงข้ามวัดบวรนิเวศวิหาร ย่านบางลำพู ถนนข้าวสาร)

สั่งซื้อทางไปรษณีย์ สั่งจ่าย ปณ. บางลำพู

โทร. 02-281-1085, 02-629-1417 ต่อ 106 Fax. 02-629-4015

เปิดทำการ 8.30 - 17.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เปิดทำการ 9.00 - 15.00 น.

ติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด โทร. 02-629-3397, 02-629-1417 ต่อ 105,107

www.mahamakuta.com

ดูรายละเอียดราคาที่

http://mahamakuta.inet.co.th/T-BOOK/Pali%20Text%20Society(2).html

หมายเหตุ : การพิมพ์ครั้งใหม่นี้เป็นปกสีฟ้า ซึ่งเนื้อหาภายในเหมือนกับรุ่นเก่าที่เป็นปกหนังสีน้ำตาลNo comments: